ความสำคัญ

คุณค่าและความสำคัญของมวยไทย

1.  มวยไทยสำคัญต่อบุคคล

                     มวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางกาย และจิตใจ  สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นคนไทยทุกคนควร จะได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการออกกำลังกาย ให้ร่างกายมีสมรรถภาพ ทางกายดีอยู่เสมอ ทั้งควรจะได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องมวยไทยให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง
                   ช่วยพัฒนาการทางกาย ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสมรรถภาพในการทำงานสูง  ทำให้ทรวดทรงดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ เพราะการฝึกซ้อมจะต้องใช้อวัยวะเกือบทุกส่วน จึงเป็นส่วนช่วยให้ทรวดทรงสง่างามสมชายชาตรี

                     ช่วยพัฒนาการทางอารมณ์ การออกกำลังกาย การฝึกซ้อม การแข่งขัน  และการต่อสู้ของกีฬานักมวยนั้น จะพบทั้งความผิดหวังและสมหวัง รวมทั้งความเจ็บปวดด้านร่างกาย นักกีฬามวยไทยจึงต้องมีความอดทน อดกลั้นเป็นอย่างดีจึงจะสามารถเป็นนักกีฬามวยไทยที่ดีได้
                     ช่วยพัฒนาการทางจิตใจ คุณธรรม 
ขบวนการของกีฬามวยไทย มีการขึ้นครู  ไหว้ครู 
การนับถือผู้ประสิทธิ์วิทยาการทางมวยไทย ให้การเคารพนับถือผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่า การรู้จักเสียสละ กำลังกาย กำลังใจเพื่อคนอื่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม การมีมารยาท  มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน
มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย  การฝึกหัดมวยและลงแข่งขันเป็นประจำ ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

2.  มวยไทยสำคัญต่อชุมชนและสังคม

                    มวยไทย เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล และเป็นการออกกำลังกายร่วมกับหลายๆ คนได้ อาจใช้มวยไทยเพื่อการเล่นสนุกสนาน และจัดการแข่งขันมวยไทยในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานเทศกาลประเพณี กิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทยจึงเป็นสื่อสัมพันธ์ของคนในชุมชน
                   ช่วยพัฒนาการทางสังคม  กีฬามวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยด้านหนึ่ง ผู้ฝึกหัดมวยไทย ก็เสมือนผู้รักษา ทำนุบำรุง และดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโน้มน้าวให้ชาวไทยรักหวงแหนและสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไป อันเป็นทางที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 3.   มวยไทยสำคัญต่อประเทศชาติ

                    มวยไทยมีส่วนสำคัญในการดำรงเอกราชของชาติไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะมวยไทยช่วยให้การรบของทหารไทยได้เปรียบคู่ต่อสู้ โดยเฉพาะในระยะประชิดตัว ทหาร ตำรวจไทยจึงได้รับการฝึกฝนเรื่องมวยไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มวยไทยแพร่หลายทำให้ชาวต่างชาติรู้จักคนไทย นิยมยกย่องในความสามารถด้านมวยไทยโดยจ้างให้เป็นผู้ฝึกสอนช่วยให้คนไทยมีงานทำ ทำรายได้ให้ประเทศไทยอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
                   ช่วยเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพของทหารและตำรวจ  เนื่องด้วยทหารและตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ปราบปรามโจรผู้ร้าย และออกศึกสงคราม นอกจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แล้ว การต่อสู้ด้วยมือเปล่ายังมีความจำเป็นอยู่มากในการต่อสู้ระยะประชิด  มวยจึงช่วยให้ทหารและตำรวจทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเสริมสร้างความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวในการต่อสู้อีกด้วย

4.   มวยไทยสำคัญต่อนานาชาติ

                    มวยไทยมีความสำคัญต่อชาวโลก เนื่องจากนานาประเทศเริ่มหันมาสนใจศิลปะการต่อสู้แบบ มวยไทยและนิยมฝึกซ้อมทั้งเพื่อการออกกำลังกาย และเพื่อการแข่งขัน มีการตั้งชมรมและองค์กรมวยไทยในต่างประเทศมากมาย

5.    มวยไทยช่วยทำให้ชาติมั่นคง

                    มวยไทยเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม และวัฒนธรรม คือความมั่นคงของชาติมวยไทยจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาติไทยมั่นคง ไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ใดก็จะนำศิลปะมวยไทยไปฝึกปฏิบัติ และเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คนไทยด้วยกัน

                    ช่วยให้เกิดสวัสดิภาพแก่บุคคลและสังคม  มวย เป็นศิลปะป้องกันตัว เมื่ออยู่ในสังคมใดก็สามารถใช้ศิลปะมวยไทยป้องกันอันตราย ที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคน ในสังคมได้ ทำให้สังคมนั้นมีความเจริญก้าวหน้า มีสวัสดิภาพและความมั่นคง ทั่งยังยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงและทำรายได้ให้กับตนเอง  รายได้เข้าประเทศ อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

มิถุนายน 2018
พฤ อา
« ก.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: