การฝึกซ้อมมวยไทยปัจจุบัน

การฝึกซ้อมมวยไทยในปัจจุบัน
อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและฝึกซ้อมมวยไทยที่จำเป็นต้องมีประจำค่ายมวย ซึ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ค่ายมวยทุกค่ายมวยจะต้องมีประจำไว้ในค่ายมวย เพื่อใช้บริหาร และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับร่างกาย

1. เชือกกระโดด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริหารร่างกายให้ขาแข็งแรงมีความคล่องตัวสูง


เชือกกระโดด

2. ลูกบอลสำหรับฝึกต่อยหมัด หรือ punching ball เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกฝนการออกหมัดและความไวของสายตา เพราะ punching ball นั้นจะเด้งไปเด้งมาเมื่อถูกหมัด นักมวยจะฝึกต่อยให้เร็วและควบคุมแรงในการต่อยให้สม่ำเสมอ และฝึกความว่องไวของสายตาในการปล่อยหมัดให้ถูกลูกบอล


Punching ball

3. ผ้าพันมือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันนิ้วมือไม่ให้เคล็ดหรือถลอกเวลาต่อยมวย โดยจะต้องพันมือทุกครั้งก่อนสวมนวม เพื่อชกกระสอบทรายหรือฝึกลงนวม


ผ้าพันมือ

4. กระจับนักมวย  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอวัยวะส่วนสำคัญของนักมวยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการชกมวย  โดยสวมทุกครั้งที่ขึ้นชกมวย

กระจับ

5. ฟันยาง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันฟันและปากไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการชกมวย เป็นอุปกรณ์สำคัญที่นักมวยจะต้องสวมให้ชิน โดยสวมทุกครั้งที่ขึ้นชกมวยและซ้อมลงนวม

ฟันยาง

6. นวม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขัน  นวมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักมวยและค่ายมวย โดยใช้สวมเมื่อซ้อมลงนวมและสวมเมื่อเวลาแข่งขันบนเวที นวมมีหลายขนาดตามขนาดตัวนักมวยตั้งแต่ 4-6 ออนซ์ ซึ่งมีราคาแตกต่างกันไป  แบ่งออกเป็นนวมซ้อมและนวมที่ใช้ชกแข่งขัน ซึ่งนวมซ้อมจะมีขนาดใหญ่และนิ่มกว่านวมที่ใช้แข่งขัน

นวม

7. แบคชกกระสอบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมชกกระสอบทราย รูปร่างเหมือนนวมทุกอย่างแต่เล็กกว่า ใช้ฝึกออกหมัดและป้องกันนิ้วมือของนักมวยเวลาซ้อมชกกระสอบไม่ให้เคล็ดหรือถลอก

แบคชกกระสอบ

8. เป้าล่อ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมการออกหมัด เท้า เข่า ศอก ให้เข้าตามจุดที่สำคัญของร่างกายอย่างแม่นยำ แบ่งออกเป็นเป้ามือ เป้าท้อง เป้ายาว สนับแข้ง โดยจะสวมเข้ากับร่างกายของครูฝึกแล้วล่อหลอกให้นักมวยออกหมัด เท้า เข่า ศอก  เข้าตามเป้าต่างๆ ที่อยู่บนร่างกายครูฝึก

เป้ามือ                เป้ายาว               เป้าท้อง

9. กระสอบทราย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมการออกหมัด เท้า เข่า ศอก เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกค่ายต้องมีให้นักมวยใช้ฝึกซ้อมการเตะ เข่า ต่อย และฟันศอก

กระสอบทราย

10. ลูกเหล็กสำหรับบริหารร่างกาย หรือ ดรัมเบล เป็นอุปกรณ์ที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแผงคอ ขากรรไกร ด้วยการคาบไว้ในปากแล้วยกขึ้นลง ฝึกกำลังแขนด้วยการกำไว้ในมือแล้วฝึกชกลม

ดรัมเบล

11. คานเหล็กสำหรับยกน้ำหนัก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน  ขาและแผงอก ให้แข็งแรงด้วยการยกขึ้นลง

คานเหล็กสำหรับยกน้ำหนัก

12. เชือกโหน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกความแข็งแรงของข้อมือ แขน และแผงอก ด้วยการผูกไว้บนขื่อแล้วปีนขึ้นลง  ซึ่งจะได้เห็นในการฝึกซ้อมมวยต่อไป

13. นาฬิกาจับเวลา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับเวลาในการฝึกซ้อมของนักมวย โดยแบ่งเวลาเป็นยก ยกละ 5 นาที เมื่อผ่าน 1 นาที ก็เรียก 1 ผ่าน  พอครบ 5 นาทีก็เรียก 1 ยก โดยจะซ้อมกัน 8-10 ยกในการฝึกซ้อมแต่ละอย่าง

นาฬิกาจับเวลา

14. กางเกงมวย มีลักษณะเป็นกางเกงสั้นค่อนข้างบานตัดเย็บด้วยผ้ามันสีต่างๆ โดยจะปักชื้อนักมวยและค่ายมวยที่สังกัดบนกางเกงใช้สวมเวลาฝึกซ้อมในค่ายมวยและสวมเวลาแข่งขันชกมวย

15. ปลอกรัดข้อเท้า  เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันข้อเท้าของนักมวยไม่ให้เคล็ดเวลาเตะกระสอบหรือแข่งขันชกมวย ในการแข่งขันนักมวยจะสวมปลอกรักข้อเท้าเสมอเวลาแข่งขันเพื่อป้องกันข้อเท้าเคล็ดอันเกิดจากการเตะคู่แข่งขัน

16. เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นอุปกรณ์สำหรับชักน้ำหนักนักมวย ในสถานที่ฝึกซ้อมมวยมีความจำเป็นต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักให้นักมวย ได้ทดสอบน้ำหนักตัวเองอยู่เสมอ  เพื่อที่จะได้ทราบว่าตนเองมีน้ำหนักเท่าใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน การทดสอบน้ำหนักของร่างกายจะทดสอบ 3 ระยะคือ ก่อนการฝึกซ้อม หลังการฝึกซ้อม และระหว่างพักการฝึกซ้อม

ทั้งหมดที่กล่าวมาคืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกซ้อมมวย  แม้ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกอย่างก็สามารถฝึกซ้อมมวยได้ แต่การมีอุปกรณ์ครบจะทำให้นักมวยสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางร่างกายของตนได้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อการชกมวย

ตารางที่ 1 การฝึกซ้อมมวยไทยใน 1 วัน

ภาคเช้า
ตารางการฝึกซ้อมมวยไทยภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตารางการฝึกซ้อมมวยไทยภาคบ่าย
รายการที่ เวลาฝึก ประเภทของการฝึก รายการที่ เวลาฝึก ประเภทของการฝึก
1234567

8

9

10

05.00 น.
05.30 น.
06.00 น.06.10 น.06.20 น.06.40 น.07.10 น.07.30 น.07.40 น.

08.00 น.

วิ่งระยะไกล 5-10 กม.กระโดดเชือก15-30 นาที
ชกลม 2 ยกเล่นเชิง 2 ยกเตะเป้า 3 ยกปล้ำคอ 2 ยกเตะกระสอบ 3 ยกชกลม 2 ยก

บริหารกาย

ลุกนั่งทุบท้อง

ดันพื้น

โหนคอ หรือโหนเชือก

กระโดดเขย่งย่อ

กัดลูกตุ้ม

ดึงข้อ ยกลูกเหล็ก, คานเหล็ก
ประชุมติชมเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง

1234567

8

9

10

11

12

16.00 น.17.00 น.
17.20 น.17.30 น.17.40 น.18.00 น.18.30 น.18.40 น.

18.50 น.

19.10 น.

19.20 น.

19.40 น.

วิ่งเร็วระยะสั้น 10 เที่ยวกระโดดเชือก 20 นาทีชกลม 2 ยก
เล่นเชิง 2 ยกเตะเป้า 3 ยกปล้ำ 2 ยกตีเข่าเป้าท้องคู่ 2 ยกเตะเป้าท้องคู่ 2 ยก

เตะกระสอบ 3 ยก

ชกลม 2 ยก

บริหารกาย

เหมือนกับตอนเช้า

ประชุมติชมเสนอแนะเทคนิคและวิธีการเพื่อปรับปรุง

Advertisements

4 ความเห็น (+add yours?)

 1. ฟิว
  มี.ค. 03, 2011 @ 11:48:03

  ขอบคุณมาก ครับบบ
  555 เปนตาราง ที่ดีครับ

  ตอบกลับ

 2. ไม่ประสงค์ออกนาม
  พ.ค. 07, 2011 @ 13:46:17

  จะลองฝึกดูขอบคุณครับ

  ตอบกลับ

 3. นัท
  ส.ค. 07, 2011 @ 17:08:45

  ขอบคุณครับ…. ! ผม อยาก เป็น นักมวย ! K1 มาก มาก เลย ครับ !!!

  ตอบกลับ

 4. thaiboxingproject
  ต.ค. 05, 2011 @ 21:59:51

  ลองฝึกกันดูนะคับ มีอะไรสอบถามมาได้ หวังว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์แกผู้สนใจอนุรักษ์มวยไทยนะคับ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

มิถุนายน 2018
พฤ อา
« ก.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: